Waxing

Facial Waxing

 • Brow Shaping                                                                               $25
 • Brow Threading                                                                            $20
 • Brow Cleaning                                                                              $20
 • Brow Threading                                                                            $20
 • Lip                                                                                                   $15
 • Chin                                                                                                 $15
 • Cheeks                                                                                            $15
 • Nose                                                                                                $15
 • Ears                                                                                                 $15
 • Full Facial Waxing                                                                        $40

Arm Waxing

 • Hand                                                                                               $10
 • Shoulders                                                                                      $15
 • Underarm                                                                                      $30
 • Full Arm                                                                                         $40
 • Half arm                                                                                         $20

Lower Body Waxing

 • Bikini                                                $40
 • Brazilian                                          $60
 • Lower Leg                                        $45
 • Upper Leg                                        $50
 • Full leg                                              $70
 • Lower Back                                      $30

Men's Specialty Waxing

 • Men's Shoulder                                                                                                      $20
 • Men's Back                                                                                                            $55
 • Men's Chest & Stomach                                                                                        $55